Genel Bilgiler

Vizyon

Arap Dili ve Edebiyatı öğrencilerine kültür ve medeniyet mirasımızı günümüz şartlarını da dikkate alarak tanıtmak suretiyle onların, dünya çapında Arap diline hâkim öğretmenler, tercümanlar, araştırmacılar ve bilim insanları olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.


Misyon

Arapça telif edilen kültür mirasımızı inceleyip, bunları ilmî usullerle yayınlayarak dünyaya tanıtacak filologlar ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Ayrıca ulusal-uluslararası işbirliğine dayalı eğitim ve kültür faaliyetleri düzenleyerek Arap dili programını çağın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde eğitim verecek bir yapıya ulaştırmaktır.


Tarihçe

İstanbul Üniversitesinin tarihi, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden hemen sonra Medâris-i Semâniye (Sahn-ı Semân) adıyla kurduğu eğitim kurumlarına kadar uzanmaktadır. İslam tarihi boyunca önemli bir dil olarak görülen Arapça öğretiminin bu kurumlarda o yıllarda başlamış olduğu düşünülmelidir. Arapça öğretimi, 1874 yılında Dâru’l-Fünûn Sultânîsi olarak açılan Edebiyât-ı Âliye Mektebi bölümünde de devam etmiştir. 15 Ağustos 1900 tarihinde yapılan yeni düzenleme ile Darülfünûn-ı Şahane adını alan üniversitede Edebiyat Fakültesi açılmıştır. Fakültede Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı birlikte 1938 yılında bir bölüm olarak diploma vermeye başlamış, 1963 yılından itibaren ise iki ayrı kürsü halinde faaliyetini sürdürmüştür. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, eğitim ve öğretim faaliyetlerine halen müstakil olarak devam etmektedir.