Yönerge ve Yönetmelikler

İstanbul Üniversitesi Senatosunun 15.04.2010 tarihli “İstanbul Üniversitesi
Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi”
*İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi
*Senato Kararı
*YÖK Uygunluğu
*Etik Kurul Yönergesi