Sempozyum

ULUSLAR ARASI DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU

“ Doğu Edebiyatında Kadın Teması” İstanbul, 24–25 Kasım 2015

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, dördüncüsü düzenlenecek olan uluslararası sempozyumunda Doğu edebiyatlarında kadın olgusunu ele alan bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyum düzenleme komitesi, bu amaçla çeşitli sosyal bilim disiplinlerinden araştırmacıları ve akademisyenleri çalışmalarını sunmaya davet etmektedir:

 

1-Katılım Prosedürü

 

 • Sempozyumun ana hatları ve yukarıda bahsedilen çerçeve dâhilinde çalışmanın ana fikrini de içeren özet Türkçe ve İngilizce olarak aşağıdaki başvuru formu doldurularak gönderilmelidir. Özetler 200 kelimeyi geçmemelidir

 • Özetlerin hakemliği sempozyum bilim kurulunca yapılacaktır. Başvuranlar 30 Mart’a kadar özetleri hakkında geri bildirim alacaklardır. Bilim kurulu özetleri kabul edebilir, katılımcılardan özetlerinde değişiklik yapmalarını isteyebilir ya da özetleri reddedebilir.

 • Katılımlarının uygun bulunduğu bildirilen araştırmacılar 15 Eylül’e kadar bildirilerini göndermelidirler.

 • Bilim kurulu, bildiri özetlerinin dışında çalışmaların tamamlanmaması, düşük standartta olması, akademik araştırmanın temellerine uyulmaması ya da kurulun belirteceği bir başka neden sebebiyle reddetme hakkına sahiptir.

 • 15 Ekim itibariyle araştırmacılar bildirilerinin kabulleri hakkında bilgilendirilecektir.

 • Bildiri dilleri: Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca, Çince ve İngilizcedir.


 

2- Kabul koşulları

 • Bildiri konuları sempozyumun teması çerçevesinde yazılmalıdır.

 • Bildirilerin özgün olması gözetilmeli ve yazım kriterlerine bağlı kalınmalıdır.

 • Dipnotlar ve son notlar dâhil bildiriler 8,000 kelimeyi geçmemelidir.

 • Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.


3- Önemli tarihler: • 1 Mayıs 2015: Özetlerin gönderilmesi için son tarih.

 • 15 Mayıs 2015: Özetlerin geribildirimleri.

 • 15 Eylül 2015: Bildirilerin son halinin gönderilmesi için son tarih.

 • 15 Ekim 2015: Kabullerin bildirimi.

 • 24–25Kasım 2015: Sempozyum oturumları.