2017-2018 Eği̇ti̇m-Öğreti̇m Yılı Yabanci Di̇l Yeterli̇li̇k Sinav Tari̇hleri̇ ve Kapsamı


  • SINAV ADI                                                                                                  Sınav Tarihi/Saati


  • Çift Anadal/ Yandal Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı         22.08.2017-  10.00

  • Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı                                            08.09.2017 - 10.00

  • Sınav Yeri: Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü